stichting URANTIA nederlandstalig

 

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief november 2017

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Michaël van Nebadon, Zoon van God en Zoon des mensen – Jezus van Nazareth

Dit is de lezing die Johan Vandewalle heeft gehouden op 21 augustus 2016, tijdens de jaarlijkse Urantiadag.

De 7e en laatste zelfschenking van Michaël, de mens Jezus van Nazareth

Dit is titel van de 2e presentatie, die Karen Huigsloot op heeft gehouden op 21 augustus 2016, tijdens de jaarlijkse Urantiadag.

De huidige positie van Michaël van Nebadon …

De citaten van de derde lezing door Ria Sprenger, Ina Terra en Frank van Rooij. De citaten zijn behandeld als ware het een studiegroep bijeenkomst.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

Een nieuwe betekenis van het Kerstfeest

Dit artikel is een vertaling van “The new meaning of Christmas” door Mark Kuliek uit 1994 welke is vertaald door Karen Huigsloot en Liesbeth Steur.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Urantia Study Aids

Urantia Study AidsVoor lezers van het Urantia Boek en deelnemers aan studiegroepen is een prachtige en nuttige engelstalige brochure beschikbaar “Urantia Study Aids by Hara Davis” die de belangrijkste schema‘s en begrippen weergeeft welke in het Urantia Boek voorkomen. Onlangs is een vernieuwde uitgave verschenen met 44 pagina‘s welke voor u een belangrijke ondersteuning kan zijn.

U kunt deze brochure bestellen door € 25,00 (dit bedrag is inclusief portokosten) over te maken op:

IBAN: NL82 TRIO 078·14·78·189 (Triodosbank)
t.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig
o.v.v.: Urantia Study Aids
(met vermelding van uw adresgegevens)

Na betaling wordt deze brochure per post toegezonden.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 15 november 2017