stichting URANTIA nederlandstalig

 

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2018

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Uitnodiging voor de jaarlijkse Urantia ontmoetings- en studiedag op dinsdag 21 augustus 2018

Logo Urantiadag 2018

Hierbij nodigen we je als lezer van het Urantia Boek in Nederland en Belgisch Vlaanderen én van onze Nieuwsbrieven van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Urantia ontmoetings– en studiedag. We willen deze dag samen met je vieren op 21 augustus, de geboortedag van Michaël van Nebadon, geïncarneerd als Jezus van Nazareth op Urantia. Deze bijzondere dag valt dit jaar op een dinsdag. We hebben er als bestuur van de SUN ooit voor gekozen de Urantiadag op 21 augustus als vaste dag aan te houden. Het is altijd weer spannend mee te maken hoeveel van jullie dit ook willen en de tijd ervoor vrij te kunnen maken. Ondanks deze ‘door–de–weekse–dag’ hopen we de stijgende lijn van het bezoekersaantal van de afgelopen jaren te mogen voortzetten.

Als thema voor deze dag is gekozen:

Het Geloof van Jezus

Na twee opeenvolgende jaren aansluitende thema’s te hebben gepresenteerd tijdens de Urantiadagen: “Michael van Nebadon, Zoon van God en Zoon des Mensen” (2016), “De Mens Jezus als Levende Weg, als Leidend Voorbeeld” (2017) gevolgd door “Jezus als Leraar” tijdens de Internationale Conferentie in het voorjaar van 2018, heeft het bestuur voor de Urantia studie–en ontmoetingsdag op 21 augustus 2018 gekozen voor het afsluitende thema: “Het geloof van Jezus”, waarin wij dit alles verenigd kunnen zien.

“Het Geloof van Jezus” is de titel van de laatste verhandeling in het Urantiaboek. In deze verhandeling krijgen wij een schitterende beschrijving aangeboden over het geloof van Jezus. Hoe beleefde Jezus de religie in zijn tijd en hoe ging hij daarmee om in zijn ontmoetingen, omstandigheden en overtuigingen.

Hoe gebruikte hij ‘zijn’ religie en verenigde hij die met de heersende religie van de tijd waarin hij leefde, in zijn dagelijkse omgang met zijn familie, vrienden, leraren, buren, klas– en dorpsgenoten in alle gewone situaties die hij in zijn aardse leven ondervond, net als ieder van ons in elke generatie, tijd en omstandigheid.

Naar aanleiding van de succesvolle formule van de afgelopen jaren tijdens de Urantiadagen en de Internationale Conferentie in April in Noordwijkerhout, was het voor het bestuur een logische zaak deze leerzame en prettige opzet en werkwijze te continueren, waarbij:

  • Het onderwerp “Het geloof van Jezus” door een aantal sprekers belicht zal worden (± 10 minuten), gevolgd door gesprekken in kleine groepen van 6–8 personen, eventueel met vragen en/of opdrachten.
  • Na elke spreker zal de samenstelling van de groepen variëren zodat we de gelegenheid krijgen elkaar beter te leren kennen, te inspireren en waarderen en zodoende onze meningen en ervaringen kunnen delen.

Wij moedigen iedere bezoeker van harte aan om verhandeling 196 nog eens door te lezen, om nogmaals herinnerd te worden aan de inhoud van dit prachtige, afsluitende hoofdstuk uit het Urantia Boek.

Dit zal de individuele bijdragen in de groepsgesprekken zeker ten goede komen.

De locatie: Landgoed Groot Kievitsdal

Groot Kievitsdal

grootkievitsdal.nl

Evenals voorgaande jaren wordt deze bijeenkomst weer georganiseerd in Landgoed Groot Kievitsdal. Dit prachtige complex beschikt over alle faciliteiten om van deze dag weer een succes te maken. Groot Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de bossen van Landgoed Pijnenburg en bekend als een van de mooiste locaties in het hart van het Gooi.

Je bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. Ontvangst met koffie/thee met feestelijk gebak. De aanvang van deze dag is om 10.30 uur.

Om ± 16.00 uur is de sluiting, waarna je tot 17.30 uur volop gelegenheid hebt andere Urantia Boek lezers te ontmoeten.

Na afloop van de Urantiadag is er voor degenen die nog langer willen ‘napraten’ gelegenheid gebruik te maken van een 3–gangen diner. De aanvang van dit diner is om 17.30 uur. De prijs hiervan bedraagt € 29,50 exclusief consumpties. Tijdens de middaglunch kunt je aangeven van deze mogelijkheid gebruikt te willen maken.

Deelname en kosten

Net als voorgaande jaren hanteren we een eigen bijdrage van € 55,00. Koffie, thee, water en de uitgebreide lunch zijn hierbij inbegrepen.

Deelname vindt uitsluitend plaats na overboeking op rekeningnummer:

IBAN:
NL82 TRIO 0781 4781 89 (Triodos bank)
BIC:
TRIONL2U
T.n.v.:
Stichting Urantia Nederlandstalig
O.v.v.:
21 augustus 2018

Je kunt je alvast opgeven via: info@urantia.nl. Na ontvangst van jouw betaling ontvang je per e–mail een bevestiging van de inschrijving. De dagindeling en het volledige programma ontvang je begin augustus.

Voor degenen voor wie de bijdrage een probleem is: neem a.u.b. contact met ons op via info@urantia.nl of telefonisch: 06–25468368. Wij zijn van mening dat geld geen beletsel mag zijn om deze dag te kunnen bezoeken. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Niet alleen het bestuur van de SUN maar ook veel lezers van het Urantia Boek zien ernaar uit je te begroeten.

Tot ziens op 21 augustus!

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN)
info@urantia.nl
+31(0)6–25468368

Deze uitnodiging is ook als pdf—document te downloaden.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 15 juni 2018