stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Urantia ontmoetingsdag op maandag 21 augustus 2017

Graag nodigt het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig u uit deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op 21 augustus, die net als voorgaande jaren zal plaatsvinden in Groot Kievitsdal te Baarn.

Het thema van de dag zal zijn:

De mens Jezus, als levende weg, als leidend voorbeeld

Met dit thema willen wij dieper ingaan op het leven van Jezus voorafgaand aan de periode van zijn openbare werk, dus de periode vóór zijn doop. Bij ‘de mens Jezus’ denken wij aan de periode waarin Hij als mens onder de mensen leefde. Hoe heeft Hij zich van kinds af aan ontwikkeld binnen het gezin, Zijn omgeving, Zijn maatschappelijke loopbaan, Zijn ontdekking van de wereld enz. Hoe heeft Hij Zijn religie ontwikkeld?

Door onderstaande citaten zijn wij tot dit thema geïnspireerd.

… Ge kunt er niet naar streven om zijn leven te leiden, maar ge kunt wel besluiten om uw leven te leiden zoals hij zijn leven leidde, en met dezelfde middelen als hij. Jezus is de nieuwe levende weg van de mens naar God, van het gedeeltelijke naar het volmaakte, van het aardse naar het hemelse, van de tijd naar de eeuwigheid.
Het ‘volgen van Jezus’ betekent het persoonlijk delen van zijn religieuze geloofsvertrouwen en het zich eigen maken van de geest van het leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mens dat de Meester heeft geleefd. Een van de belangrijkste dingen in het leven van de mens is er achter te komen wat Jezus geloofde, te ontdekken wat zijn idealen waren en te streven naar het bereiken van zijn verheven levensdoel. Van alle menselijke kennis heeft het kennen van het religieuze leven van Jezus en hoe hij dit leefde, de hoogste waarde.

Uitnodiging om uw kennis en ervaringen te delen tijdens deze Urantia ontmoetingsdag

Op basis van de antwoorden op de enquêtes die elk jaar na afloop worden gehouden, blijkt grote behoefte te bestaan aan een aanpak, die meer interactie tussen de deelnemers mogelijk maakt. Daar wil het bestuur dit jaar graag aan tegemoet komen en kiest daarom voor een aangepaste opzet. Hiermee ontstaat ruimte voor interactie, het delen van kennis en persoonlijke ervaringen. Dit is een nieuwe aanpak waar we nog geen ervaring mee hebben.

U, als lezer van het Urantia Boek, wordt hierbij uitgenodigd voor het geven van een presentatie van 10 minuten over een onderwerp gerelateerd aan het thema: ‘De mens Jezus, als levende weg, als leidend voorbeeld’. Hierna is er ruimte voor vragen, het uitwisselen van ervaringen en verdere uitdieping van het onderwerp.

Mochten er teveel presentaties zijn voor deze dag, dan zal de programma commissie een selectie maken. Presentaties die mogelijk niet op 21 augustus gehouden kunnen worden, kunnen misschien wel in onze Nieuwsbrief worden opgenomen.

Wij nodigen u uit om vóór 1 juni a.s. uw voorstel te mailen aan info@urantia.nl waarna de programma commissie u zo snel mogelijk zal laten weten of uw presentatie in het programma kan worden opgenomen.
(Noot: De aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken. U kunt geen voorstel meer indienen.)

Wij zijn zeer benieuwd naar uw reacties en kijken ernaar uit om op deze nieuwe wijze gezamenlijk de ontmoetingsdag invulling te geven.

Met vragen naar meer informatie hierover of overleg kunt u terecht bij leden van de programma commissie:

Namens het bestuur,
Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN)
info@urantia.nl

Deze uitnodiging is ook als pdf—document te downloaden.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020