stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Uitnodiging jaarlijkse bijeenkomst 2016

Aan alle lezers van het Urantia Boek in Nederland en Vlaanderen,

Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig u van harte uit voor de landelijke bijeenkomst voor lezers van het Urantia Boek. Deze bijzondere dag, waarbij we de geboortedag vieren van Jezus van Nazareth zal plaats vinden op zondag 21 augustus 2016 in:

Groot Kievitsdal te Baarn
Groot Kievietsdal

Evenals voorgaande jaren zal het een dag van studie en persoonlijke ontmoeting zijn.

Thema: “Michaël van Nebadon: Zoon van God en Zoon des Mensen”

De komende Urantia ontmoetingsdagen in 2016 en 2017 zullen thema’s behandelen in aanloop naar de 10e Urantia Association International Conference 2018. Deze conferentie heeft als thema “Jesus as a Teacher”. Dit is voor u, als lezer van het Urantia Boek, een uitdaging én een kans om de komende twee jaren mee te groeien naar leraar– en leiderschap.

1e Lezing: De status van Michaël voor zijn laatste zelfschenking

Eerst komt de status van Michaël aan bod vooraleer hij aan zijn zelfschenkingen begint. Hierbij gaat de aandacht naar zijn Paradijselijke oorsprong, opleiding en installatie in zijn plaatselijk universum. In een tweede etappe doorlopen we samen de eerste zes zelfschenkingen. Hierbij wordt het kader en de feiten van die zes zelfschenkingen in synthese omschreven.

Door: Johan Vandewalle

Johan Vandewalle is werkzaam geweest als manager en onderhandelaar in de financiële sector en is sedert eind 2014 gepensioneerd.
Hij bestudeert het Urantia Boek sinds 1996 en is woonachtig in België. In 1996 richtte hij een studiegroep op in België en was actief betrokken bij diverse studiegroepen in België, Frankrijk, Zwitserland en Canada. Op 15–17 september (Antwerpen) en 17–19 november (Brussel) stond hij als medeorganisator op een beurs waar voor de eerste maal in België ‘Het Urantia Boek/Le Livre d’Urantia’ publiek werd voorgesteld. Op 1 oktober 2000 was hij medeorganisator van de eerste bijeenkomst in België van lezers van ‘Het Urantia Boek’. Johan bezocht gedurende vele jaren talrijke nationale– en internationale conferenties, studiedagen en ‘Teacher and Leadership’ trainingen (USA en Canada). Van 2001 tot 2006 was hij ‘Urantia Foundation Representative’ voor België en voorzitter van de ‘Vereniging van lezers van ‘Het Urantia Boek/Le Livre d’Urantia’ in België. Johan heeft een uitgebreide staat van dienst binnen de internationale ‘Urantia–beweging’ en sloot zich aan bij UAISUN, ABFU (Belgische Franstalige Urantia–vereniging) en URANTIA DACH (Duitstalige Urantia–vereniging). Hij verzorgt sinds 2010 jaarlijks op 21 augustus een lezing op deze landelijke bijeenkomsten.
In 2013 heeft hij, samen met Bernhard Mertens, het project aangevat om een basisseminarie uit te werken met als grondslag ‘Het Urantia Boek’, dat zich in de eerste plaats richt tot niet–lezers, maar ook in Urantia–studiegroepen zijn plaats heeft.
“‘Deus–up’ God leren kennen—een universele en progressieve benadering” werd, na een twaalftal delingen en toetsingen met lezers en niet–lezers, in 2016 boven de doopvont gehouden. Johan en Bernhard geven dit onderricht in het Nederlands en het Frans.
Door omstandigheden kan Bernhard Mertens zijn deel van de lezing niet verzorgen. Deze wordt uitgevoerd door Johan Vandewalle.

2e Lezing: De finale zelfschenking. Jezus zelf, zijn tweeledig doel, zijn zelfschenkingsopdrachten en restricties

Naast het doel van de zelfschenking dat geldt voor alle Schepper–Zonen in het Groot Universum, heeft Michaël zichzelf nog meer specifieke doelen gesteld, specifiek voor deze wereld. Als Jezus van Nazareth heeft hij deze doelen vervuld. Deze doelstellingen en de zegeningen die daaruit zijn voortgekomen, voor universum Nebadon in het algemeen, maar voor Urantia in het bijzonder, zullen aan de orde komen.

Door: Karen Huigsloot

Karen bestudeert het Urantia Boek sinds 2003. Aanvankelijk alleen en later in studiegroepen in Den Haag en Wassenaar. Daarnaast is zij twee maal een week naar Bretagne geweest om samen met Henk en Claire Mylanus verschillende thema’s verder uit te diepen.
Haar enthousiasme voor de boodschap van het Urantia Boek heeft haar ertoe gebracht in 2007 medeoprichtster te worden van de Stichting Urantia Nederlandstalig en vervult sinds kort opnieuw een bestuursfunctie binnen de SUN.
In haar werkzame leven heeft zij gewerkt binnen de sector gezondheidszorg.

3e Lezing: De huidige positie van Michaël van Nebadon en de waarde van zijn zelfschenkingen voor deze planeet en het plaatselijk Universum

Sinds een aantal jaren kennen wij elkaar en onze ontmoetingen, zowel in de studiegroep als daarnaast, gaan vrijwel altijd over de betekenis die Het Urantia Boek geeft aan ons leven. Wat hebben we nu gelezen en hoe kunnen we dat ervaren in ons eigen leven? We delen onze ervaringen, zoeken naar teksten voor verdere verdieping en hopen dan samen weer tot een groter begrip te komen van hetgeen ons geopenbaard is. Bijzondere gesprekken, waarbij we onszelf vooral steeds de vragen stellen: “Hoe maak je contact met Gedachtenrichter?”, “Wat zijn de vruchten van de Geest?” en “Hoe kunnen we dit geschenk van de openbaring levend maken in ons eigen leven?”.

Door: Ria Sprenger, Ina Terra en Frank van Rooij. Deze lezing wordt in de vorm van een studiegroep gesprek gehouden.

Ria Sprenger is 69 jaar. In haar werkzame leven geeft Ria schilderles. Daarnaast schildert ze zelf en ontvangt cliënten als psychosynthese therapeut. Ze is getrouwd met Jan en samen hebben ze vier kinderen en vier kleinkinderen.
In haar woonplaats Wassenaar ontvangt Ria lezers van Het Urantia Boek in verschillende studiegroepen.

Ina Terra is 37 jaar. Ze woont met haar man en twee dochters van 4 en 7 jaar in Valkenburg (gemeente Katwijk).
In het dagelijks leven is Ina naast moeder ook werkzaam als gezinsbegeleider en kindercoach vanuit haar eigen praktijk. Haar doelgroep bestaat voornamelijk uit kinderen met een vorm van autisme en kinderen die in ons huidige onderwijssysteem vastlopen.

Frank van Rooij schrijft regelmatig voor de Nieuwsbrieven van Urantia, is in het dagelijkse leven directeur van een welzijnsorganisatie in Leiden en vindt het een eer om Ina en Ria te ondersteunen, wanneer zij op deze dag een klein stukje tekst uit het Urantiaboek bespreken.

Locatie

Evenals vorig jaar heeft het bestuur gekozen voor:
      Groot Kievitsdal
      Hilversumsestraatweg 19
      3744 KB Baarn
      Website: www.grootkievitsdal.nl

Groot Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de bossen van Landgoed Pijnenburg aan de weg tussen Baarn en Hilversum, is wijd en zijd bekend als één van de mooiste locaties in het hart van het Gooi. De locatie beschikt over een groot parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren.

Via het openbaar vervoer is Groot Kievitsdal gemakkelijk bereikbaar. Vanaf het NS station in Hilversum kunt u Groot Kievitsdal bereiken via de rechtstreekste buslijnen 59 of 70. Er is een bushalte vlakbij Groot Kievitsdal. Via de openbaarvervoer–informatielijn 0900–9292 kunt u nadere informatie inwinnen.

Deelname en kosten

Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 55,00. Alle consumpties én lunch zijn hierbij inbegrepen. Een vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Voor degenen waarvoor het deelnamebedrag een beletsel is, gelieve contact met ons op te nemen via info@urantia.nl. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Deelname vindt uitsluitend plaats na overboeking op:
      IBAN nummer: NL82 TRIO 078·14·78·189 (BIC: TRIONL2U, Triodos bank)
      T.n.v: Stichting Urantia Nederlandstalig
      O.v.v.: 21 augustus 2016

U kunt zich alvast opgeven via: info@urantia.nl of telefonisch: 06—25468368. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u per email een bevestiging van de inschrijving. De dagindeling en het volledige programma ontvangt u begin augustus.

We hopen dat óók deze dag voor u weer een gelegenheid mag zijn voor persoonlijke ontmoeting met andere lezers en dat de inhoud van het dagprogramma u mag aanspreken en inspireren.

Oók nieuwe lezers van het Urantia Boek die deze bijzondere dag van studie en ontmoeting nog niet eerder hebben bezocht zijn van harte welkom!

Mocht u zich inmiddels hebben aangemeld dan hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Tot ziens op zondag 21 augustus.

Namens het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig,

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN)
: info@urantia.nl
: 06–25468368

NB: Na afsluiting van de Urantiadag is er gelegenheid voor verdere persoonlijke ontmoeting.
Evenals vorig jaar wordt u uitgenodigd gebruik te maken van een drie–gangen diner. Speciaal hiervoor biedt Groot Kievitsdal u de mogelijkheid te kiezen uit 2 verschillende opties voor een speciale prijs van €29,50. Dit diner en consumpties zijn voor eigen rekening. U hoeft niet vooraf te reserveren en kunt tijdens de Urantiadag aangeven of u hiervan gebruik wenst te maken.


Samenvattend

Datum: Zondag 21 augustus 2016
Thema: “Michaël van Nebadon: Zoon van God en Zoon des Mensen”
Locatie: Groot kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB te Baarn
Kosten deelname: € 55,––
over te maken op IBAN NL82 TRIO 078·14·78·189 (Triodos bank)
t.n.v. Stichting Urantia Nederlandstalig
o.v.v. 21 augustus 2016

(Wijzigingen voorbehouden)

Deze uitnodiging kunt ook als pdf–document downloaden.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020