stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

De Kunstenaars van Morontia

De onderstaande presentatie bevat de teksten en afbeeldingen van de presentatie die Marcel Peereboom heeft gehouden op 21 augustus 2015 in Groot Kievitsdal te Baarn, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst die als thema “Morontia” had.

 

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Inleiding

Waarde mede-bestudeerders van het Urantia Boek,

Nu we het over kunst gaat hebben wil ik het plaatje een beetje kunnen kleuren: wie van jullie leest het UB nog geen drie jaar? Wie van jullie bestudeert het boek tussen de drie en tien jaar? En wie leest het boek sinds 1997? En wie las het Urantia boek al vòòr 1997?

Mijn naam is Marcel Peereboom en voor wie het nog niet wist: ik ben mede bestuurslid van deze stichting. Meer woorden wil ik verder niet aan mezelf wijden, daar ik jullie graag nog een heleboel wil vertellen. De mensen die mij de voorgaande jaren hebben zien spreken, weten dat ik graag over de meer technische/theoretische aspecten van het Urantia Boek spreek. Maar voor vandaag wil ik het eens over een andere boeg gooien. ik wil jullie graag meenemen op een reis door de werelden door voor ons liggen en de schoonheid die we daar aan kunnen en zullen treffen.

Wie van jullie heeft verhandeling 44 “De Hemelse Kunstenaars” vooraf aan deze bijeenkomst bestudeerd?

Niet dat ik veel lezers van het Urantia Boek spreek, maar als ik ze eens tegen kom, dan vraag ik vaak naar welke delen van het Urantia Boek het meeste aanspreken. In verreweg de meeste gevallen krijg ik als antwoord “de Jesus Papers”; of: het hele boek (of woorden van gelijke strekking). Een enkeling noemt nog deel III (De Geschiedenis van Urantia) of deel I (Het Centrale Universum en de Superuniversa) maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die deel II (Het Plaatselijk Universum) noemt als het meest aansprekende deel van het boek. En dit terwijl er zo ontzettend veel pareltjes van ideeën en inspirerende teksten in staan! Bijvoorbeeld in de inleiding van verhandeling 44 [(498.6) 44:0.15] t/m [(498.10) 44:0.19] waarin de auteur uitlegt hoe de verschillende geestwezens hun omgeving waarnemen tijdens het schrijven van die verhandeling. …

Dia 4

… En dat wij stervelingen, nooit het vermogen zullen verliezen om tijdens onze opklimming onze vrienden uit eerdere stadia te herkennen. Kijk, dáár word ik nu blij van :). Ik laat u straks nog meer voorbeelden zien.

Eén van de dingen die mij in het Urantiaboek aanspreken, naast het feit van een meer geavanceerde waarheid (het feit dat het boek een openbaring is), is het feit dat het Urantia Boek zichzelf niet zo absoluut serieus neemt:

Dia 5

er wordt door diverse auteurs soms geroepen dat ze het niet weten, niet mogen vertellen of geven slechts hun mening.

Een ander, voor mij, belangrijk punt is de houding van het Urantia Boek ten opzichte van de kunst (en ook van humor). Kunst komst in de traditionele religies er maar vaak bekaaid vanaf; uit angst voor afgoderij wordt kunst vaak in de ban gedaan

Dia 6

(zie de beelden uit het nieuws maar van IS/Isis-aanhangers die eeuwenoude cultuurschatten kapot slaan — zie ook: V2: De natuur van God; Sectie 7. Goddelijke waarheid en schoonheid waarin de zwakte van het Hebreeuwse geloofd wordt behandeld) terwijl geloof vaak een hele krachtige inspiratiebron is.

Dia 7

Ook hier zijn in de kunstgeschiedenis genoeg voorbeelden van te vinden. Dit heb deze ambivalentie van de (gangbare) religies t.o.v. kunst nooit goed kunnen begrijpen. In het Urantia Boek daarentegen, wordt er een hele verhandeling gewijd aan kunst en kunstenaarschap. Dat was voor mij een openbaring!

De Hemelse Kunstenaars

Dat kunst zich moeilijk in taal laat uitdrukken, kunnen wij ons goed voorstellen; kunst is ook een andere vorm van communicatie. Maar de auteur van verhandeling 44 is ook nog eens gehandicapt door ons onvermogen hem te begrijpen of omdat onze zintuigen dingen niet kunnen horen, zien of proeven. Ik heb 18 opmerkingen geteld in verhandeling 44, waarin de auteur van dit gebrek melding maakt.

Verder: Kunst (als los en als samengesteld woord —zoals bijvoorbeeld in ‘kunstenaars’) komt 283 maal voor in het Urantia Boek. Kunst als enkel woord kom 107 keer voor; ook in de vorm van ‘Het is de kunst om …’.

Ik wil zo langzamerhand u iets gaan vertellen over de hemelse kunstenaars. Nu weet ik niet hoe het bij u werkt, maar bij mij helpt het stellen van vragen heel goed om een onderwerp te doorgronden. Dus laten we eerst eens stil staan bij de vraag: welke vragen kunnen we ons nu stellen? Een aantal vragen heb ik voor u voorbereid:

Dia 8

Hoe?
Hoe is het ontstaan?
Wie?
Wie zijn de Hemelse Kunstenaars?
Waar?
Waar vinden we de hemelse kunstenaars? In welke gebieden zijn zij actief?
Welke?
Welke soorten kunstenaars zijn er?
Wat?
Wat is kunst? Wat is hemelse / morontiale kunst?
Waarmee?
Waarmee wordt Hemelse Kunst gemaakt?
Waarom?
Waarom is er kunst op de Morontiale Werelden? Wat is het nut ervan (moet het een nut hebben) ?

Aan de hand van deze vragen (en ook andere vragen die opkomen tijdens het behandelen van deze vragen) heb ik een aantal teksten uit het Urantia Boek opgezocht die deze vragen in min of meerdere mate kunnen beantwoorden. De tijd is erg kort, en over menige vraag kan je veel napraten. Daarom vraag ik u vriendelijk om uw vragen en opmerkingen te bewaren voor de gespreksrondes die hierna volgen. Ik kan slechts hopen uw verbeeldingskracht te prikkelen.

Hoe is het ontstaan?

Dia 9

Over hoe de grote groep der hemelse kunstenaars is ontstaan, zegt het Urantia Boek volgende:

Dia 10

Er is door de Oneindige Geest in samenwerking met de Zeven Meester—Geesten een groep van zevenduizend instructeurs uit en van Havona aangesteld. Deze 7000 kunstenaars zijn onderverdeeld in zeven groepen van 1000 leraren. In de “Welke”—vraag kom ik hier nog op terug. Dit is het oorspronkelijke lerarenkorps der kunstenaars. En met dit korps is het allemaal begonnen.

Wie zijn de Hemelse Kunstenaars?

Dia 11

We zijn bij de “Wie”—vraag: Wie zijn de Hemelse Kunstenaars? Er wordt in het Urantiaboek niet veel verschil gemaakt tussen kunstenaars en ambachtslieden (zie bijv. . Goddelijke Bouwers of de transport-adviseurs (in De energie-manipulators).

Dia 12

De Hemelse Kunstenaars is een grote groep van zeer divers pluimage. Zij bestaat uit het oorspronkelijke lerarenkorps (afdalend) en uit de opklimmende stervelingen en andere hemelse groeperingen (opklimmend). De opklimmende groep bevat morontia-persoonlijkheden, geesten en halfgeesten uit de morontia- en lagere geestgebieden; hiervan zijn zij die tot de orde van inherent goddelijk zoonschap behoren, uitgezonderd. Deze zonen zijn o.a. Michaels, Avonals, Dagelingen e.a. En dit is niet zonder reden. Zie de waarom vraag!

Als eenmaal op de woningwerelden bent aangekomen en je wilt heel erg graag iets met hemelse kunst wil doen, en je hebt blijk gegeven van voldoende begaafdheid, dan mag je een verzoek indienen om kunstenaar te worden. Maar pas op: je zit er wel voor tenminste duizend jaar superuniversum-tijd aan vast!

Dia 13

Om precies te zijn: 1 standaard dag = 30 dagen − 22 minuten Urantia tijd; Dit is dus 43.178 minuten.

Waar vinden we de hemelse kunstenaars? In welke gebieden zijn zij actief?

Dia 14

Dia 15

De hemelse kunstenaars komen voor op alle architectonische werelden in de bewoonde ruimte van alle 7 superuniversa, van hoofdkwartier van het stelsel tot aan de hoofdwereld van het superuniversum. Maar hun belangrijkste activiteiten vinden echter plaats in de constellaties. Soms verlenen zij ook bijstand op werelden die bestendigd zijn in licht en leven bij bijzonder begaafde kinderen uit de tijd. Ik heb echter niet kunnen ontdekken of zij werkzaam zijn in Havona, of op het paradijs?

Welke soorten kunstenaars zijn er?

Dia 16

De hemelse kunstenaars worden in zeven grote afdelingen van activiteiten onderverdeeld:

Dia 17

Ik zou graag inhoudelijk meer willen ingaan op de afzonderlijk groepen. Maar omwille van de tijd lukt mij dat niet goed. Daarom wil ik u het volgende meegeven als u verhandeling 44 nog eens terugleest, om de context een beetje te kleuren:

 • Over Musici:
  • Ons gehoor heeft een bereik van 16 Hz tot ±20.000 Hz. In het UB wordt gesproken over een bereik dat veel verder gaat dan deze 20 KHz.
  • On toon stelsel bestaat uit 12 toon soorten x 2 toon geslachten (majeur & mineur) = 24 “toon modi”. Het UB stelt: Er zijn meer dan honderdduizend verschillende modi om geluid, kleur en energie te manipuleren [(500.1) 44:1.10].
  • Muziek wordt bij ons overgebracht d.m.v. trillingen in de lucht; Bij ‘Geest melodiën’ bestaat lucht helemaal niet.
 • Harmonie, de muziek van de zeven niveaus van melodieuze associatie, is de enige universele code van geest-communicatie. [(500.2) 44:1.11]
 • De hemelse reproducenten zijn de kunstenaars van de uitvoeringspraktijk. Houdt in gedachten dat er rond 1934 nog nauwelijks sprake was van een muziekindustrie.
 • Over de de gedachten-registrators en het doen van uitzendingen:
  • de eerste radioverbinding over het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk was in 1899.
  • de eerste trans-Atlantische radioverbinding tussen Groot-Brittannië en Newfoundland was in 1901.
  • het eerste Nederlandse radioprogramma werd uitgezonden in 1919.
 • Over de televisie:
  • deze is langs verschillende wegen ontstaan en uitgevonden tussen 1907 en 1927. De introductie van de TV in Nederland vond plaats rond 1951.
 • Over internet:
  • Internet kwam in Nederland voor het grote publiek beschikbaar in 1994!
 • Bedenk eens hoe snel informatie op de morontiale werelden wordt verwerkt (Gedachten-Registrators) en vergelijk dit eens met het ontstaan van massamedia & internet. De gedachtenbewaarders kunnen een half miljoen woorden in één minuut Urantia-tijd verwerken. Lees ook over taal in de ruimte/tijd en dat een toevallige ontmoeting op het Paradijs meer wederzijds begrip onthult dan in duizend jaar zou kunnen worden overgedragen in een taal van stervelingen.
 • Over Ontwerpers en Decorateurs:
  • het olympisch stadion in Amsterdam werd in 1928 voltooid (De bouwers voor spelen).

Als u deze teksten leest dan vindt u hierin veel van de inspiraties waarover ik sprak in mijn inleding.

Waarmee wordt Hemelse Kunst gemaakt?

Dia 18

Dia 19

Je moet goed begrijpen van het bereik van leven op de morontia werelden vele malen groter is dan dat wij hier op Aarde hebben. Want alles wat wij hebben en kennen kent men op de morontiale werelden een veelvoud. Als je de sectie 1 t/m 7 leest dan ontkom je niet aan de conclusie dat kunst wordt gemaakt met fysische—, geestelijke— en bewustzijns—energie. Kunst kan ook gemaakt worden uit gedachten of het bij elkaar brengen van je juiste persoonlijkheden op de juiste plaats (De decorateurs van presentie) en ook “geur”. Kortom: alles wat ook maar is waar te nemen.

Wat is kunst? Wat is hemelse / morantiale kunst?

Dia 20

Over de vraag wat kunst is, kun je heel lang praten. Maar kunst is nu eenmaal een ander medium dan taal en moet daarom misschien ook niet onder woorden gebracht. Wat is hemelse of morontiale kunst is, kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Toch geeft het Urantia Boek een definitie voor kunst: kunst, is grotendeels een zaak van het verenigen van contrasten.

Dia 21

Ik kom hier in de “Waarom?” op terug.

Waarom is er kunst? Waarom is er kunst op de morontiale Werelden? Wat is het nut ervan (moet het een nut hebben) ?

Dia 22

Over deze vragen kun je natuurlijk uren filosoferen. Maar voor het beantwoorden van deze vragen wil ik mij voorlopig verlaten op vier citaten. Ik wil u ook vragen met name deze vier citaten mee te nemen in de hierna te voeren gespreksrondes.

Dia 23

Voor de eindige mens omvatten waarheid, schoonheid en goedheid de volle openbaring van goddelijkheidswerkelijkheid.
Alle waarheid — materieel, filosofisch, en geestelijk — is zowel schoon als goed. Alle werkelijke schoonheid — materiële kunst of geestelijke symmetrie — is zowel waar als goed.
V2: De natuur van God; Sectie 7. Goddelijke waarheid en schoonheid: [(43.4) 2:7.11]

Dia 24

De domeinen van de filosofie en de kunst bemiddelen tussen de niet—religieuze en de religieuze activiteiten van het menselijk zelf. Door kunst en filosofie wordt de mens met zijn materiële bewustzijn ertoe overgehaald om de geestelijke werkelijkheden en universele waarden van eeuwige betekenissen te beschouwen.
V5: Gods betrekking tot de individuele mens; Sectie 4. God in de religie [(67.2) 5:4.4]

3) Kunst bemiddelt tussen de niet-religieuze en de religieuze activiteiten van het menselijk zelf. Door de kunst (en de filosofie) wordt het bewustzijn ertoe overgehaald om geestelijke werkelijkheden en universele waarden te beschouwen en te overdenken.

Dia 25

… Schoonheid, kunst, is grotendeels een zaak van het verenigen van contrasten. Verscheidenheid is van wezenlijk belang voor het begrip schoonheid. De allerhoogste schoonheid, het hoogtepunt van eindige kunst, is het drama van de unificatie van de enorme kosmische uitersten van Schepper en schepsel. De mens die God vindt en God die de mens vindt — het schepsel dat volmaakt wordt zoals de Schepper volmaakt is — dat is het verheven bereiken van het allerhoogst schone, het bereiken van het toppunt van kosmische kunst.
V56: Universele eenheid; sectie 10: Waarheid, schoonheid en goedheid: [(646.4) 56:10.3]

Als je de definitie van kunst “kunst, is grotendeels een zaak van het verenigen van contrasten“ in ogenschouw neemt, dan is kunst een werktuig van evolutie. De Allerhoogste wordt door de trioditeit van actualiteit en de trioditeit van potentialiteit aangetrokken en zal beiden te eniger tijd beiden moeten verenigen!

Ter afsluiting

Ik hoop met deze (te) korte introductie u een klein beetje te hebben kunnen inspireren. Het was vooral mijn bedoeling uw verbeeldingskracht te prikkelen.

Graag wil ik voor de verandering afsluiten met een citaat dat niet uit het Urantia Boek komt, maar dat mij wel heel erg prikkelt. Het is van een hele bekende Nederlandse schilder.

Art has to be forgotten: Beauty must be realized. ― Piet Mondriaan , 1872-1944

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020