stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

De School die Morontia heet

De onderstaande tekst is de rede die Karen Huigsloot heeft gehouden op 21 augustus 2015 in Groot Kievitsdal, Baarn, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst die als thema “Morontia” had.

 

Dia 1

Goede middag allemaal, ik wil graag een toelichting geven op de eerste periode die wij zullen ervaren als we op de woningwerelden aankomen.

… en dan komen we aan op de morontia-werelden, wat treffen we daar aan? Op welke werelden zullen wij verblijven en hoe lang, wat gaan we doen, is er een programma, wat gaan we leren, lopen we een individuele weg, wie komen we tegen, zien we bekenden van hier, welke onbekende wezens zullen we ontmoeten. Op al deze vragen zal een antwoord komen, een toelichting op de uitgebreide opleiding die wij stervelingen gaan volgen om als ziel door te groeien naar het eerste stadium van geest waarna we het plaatselijk universum kunnen verlaten.

Dia 2

In de uitnodiging voor deze dag heb ik wat vragen gesteld en in mijn toelichting zal ik daarop de antwoorden die in UB te vinden zijn langslopen, zij het niet in dezelfde volgorde.

Die antwoorden zijn allemaal te vinden in de verhandelingen 45 t/m 48 en ik loop ze langs in grote lijnen. In de tijd die voor de inleiding is vrijgemaakt kunnen natuurlijk de onderwerpen niet uitputtend, dus volledig behandeld worden.

Na de inleiding is er meer tijd om op de onderwerpen in te gaan.

De morontiawerelden

Dia 3

Allereerst: op welke werelden zullen wij verblijven en wat treffen wij daar aan? We gaan naar de morontiawerelden, maar er is onderscheid.

Het hoofdkwartier van het stelsel wordt gevormd door Jerusem, hier zetelt onder andere het bestuur van het stelsel Satania. Rond Jerusem wentelen 7 overgangswerelden, op deze overgangswerelden zijn de hoofdkwartieren gevestigd van verschillende groepen wezens wanneer zij in Satania zijn. Elk aan een andere groep wezens of in het geval van de laatste aan een persoon toegewijd de Universele Vader.

Deze werelden worden overgangswerelden genoemd omdat zij allen ten dienste staan van onze overgang van materiële wezens naar vergevorderde morontia wezens, als tussenfase naar onze geeststatus. De mate waarin zij onze overgang ondersteunen is per overgangswereld wel verschillend.

Rond elke overgangswereld wentelen 7 satellieten. De zeven satellieten die rond overgangswereld nr. 1 wentelen dat zijn de werelden die de woningwerelden worden genoemd. Nu daarmee is de topografie met benaming neergezet. Voor onze opklimming zijn binnen het hoofdkwartier van het stelsel Overgangswereld nr. 1, de 7 woningwerelden en Jerusem van groot belang. Dat deel op de kaart, de roodgekleurde werelden vormen de belangrijkste locaties voor onze vooruitgang.

Het hoofdkwartier van het stelsel bestaat uit morontiale werelden. Overigens geldt dat ook voor de hoofdkwartieren van de constellaties en het universum, voor ons dus Edentia en Salvington. Morontiale werelden zijn:

 1. Dit zijn architectonische werelden: geen evolutionaire werelden. Ze zijn zoals ze zijn en veranderen niet; ze staan niet onder invloed van een zon: er zijn dus geen seizoenen, er is geen dag en nacht; er is geen zon waar omheen gewenteld wordt. Geen regens, winden of sneeuw meer, geen hittegolf of vrieskou; geen natuurrampen meer. Er zijn andere energiebronnen die zorgen voor warmte en water. Er is wel een ritme van meer en minder licht: zowel bij het volle (21°C) als het minimaal(10°C) licht is alles hetzelfde. Geen evolutie betekent ook: geen strijd voor overleving, alle wezens leven vredig naast en met elkaar.
 2. Deze werelden zijn nog steeds zeer materieel. Ze zijn er op gericht om ons stervelingen, nog steeds zeer materieel, behalve het lichaam, te ontvangen.

Dia 5

Over deze verschillende werelden zal ik enkel specifieke kenmerken vertellen. Jerusem, de zogenoemde hoofdstad van ons stelsel is de wereld waar:

 1. Het bestuur voor het hele stelsel zetelt, onder leiding van Lanaforge, de Heer van Satania;
 2. Hier wonen de materiële Zonen, de Adams en Eva´s. Zij zijn de permanente bewoners, wonen hier in gezinsverband, zij zijn echt materieel, voor onze ogen zichtbaar en zijn planten zich voort;
 3. Hier vinden we ook de scholen van de Melchizedeks, meer dan 30 onderwijscentra;
 4. Er is hier nog steeds een materiële wereld met landbouw , industrie en onderzoek; een materiële economie;

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over Jerusem, maar voor deze toelichting lijkt dit me genoeg als achtergrond informatie, dus daar laat ik het bij.

Overgangswerelden

Dia 6

Dia 7

De werelden van de overgangscultuur worden gevormd door:

 1. De wereld der Volkomenen, hoofdkwartier van het korps der Volkomenen, omringd door de woningwerelden, die geheel en al gewijd zijn aan het plan voor de opklimming van stervelingen;
 2. De Morontiawereld, hoofdkwartier van de supervisoren van het Morontialeven
 3. De Engelenwereld, hoofdkwartier van de Serafijnse Heerscharen
 4. De wereld der Superengelen, het thuis van de Schitterende Avondsterren
 5. De wereld van de Zonen, hoofdkwartier van de Goddelijke Zonen
 6. De wereld van de Geest, de hoge persoonlijkheden van de Oneindige Geest
 7. De wereld van de Vader, de stille wereld van het stelsel, door niemand bewoond. Iedereen is welkom om in de grote tempel van licht de Vader te aanbidden.

Rond elke overgangswereld circuleren ook weer zeven satellieten en de satellieten van overgangswereld nr. 1 worden de woningwerelden genoemd. Hier zullen wij tijdelijk wonen en onze weg naar het Paradijs vervolgen. De zeven satellieten rond de Overgangswereld 7 zijn de detentiewerelden, waar nu de wezens die schuldig zijn bevonden aan de rebellie gevangen worden gehouden, o.a. Lucifer.

Dia 8

Dia 9

Dia 10

Overgangswereld nr. 1 is de wereld der Volkomenen, het hoofdkwartier van het korps der volkomenen. De thuiswereld van de Volkomenen binnen Satania bestaat uit 100.000 compagnieën van 1000 Volkomenen. Zij is vrijwel uitsluitend gewijd aan de opklimmingsacitiviteiten. De Volkomenen zijn voor onze ogen niet zichtbaar: pas wanneer wij geest—visie hebben ontwikkeld kunnen wij hen waarnemen. Soms worden zij voor ons zichtbaar gemaakt, tijdens bijvoorbeeld werkbezoeken. Wij worden opgevangen door Spornagia, onze gastheren.

Een van de vele interessante zaken op Jerusem voor ons is het proefkinderhuis, waar geredde kinderen worden opgevangen. Te jong gestorven kinderen worden hier in kinderhuizen opgevangen (of op Jerusem bij de Materiële Zonen). Stervelingen met onvoldoende ervaring in het opvoeden van kinderen worden hier in de gelegenheid gesteld dit gebrek aan ervaring goed te maken.

Deze kinderen:

 • hebben nog geen individuele status;
 • worden precies zo gepersonaliseerd als hun fysieke status was bij overlijden, muv voorplantingsorganen, kinderen zijn dus materieel;
 • zij ontwaken op het moment dat een van beide ouders arriveert;
 • kinderen kunnen opgroeien en keuzen maken, net als hier op Urantia;

Kinderen worden ook onderscheiden naar het al dan niet een Richter inwonend hebben en gaan naar verschillende gezinnen. Alle gezinnen hebben 5 kinderen.

 • 0 — 5 jaar zonder inwoning van Richter;
 • 6 — 15 jaar met inwoning van Richter;
 • Na 16e jaar (na finale keuze) gaan zij net als andere stervelingen naar de woningwerelden voor verdere opklimming. Vaak samen met (een van de) ouders;
 • Zij worden later permanenten bewoners van het Paradijs, worden geen lid van een korps van Volkomenen (belang van dit relatief korte leven op Urantia);

De kern van het morontialeven

Maar nu naar de kern van het morontialeven. Het morontialeven strekt zich uit over verschillende stadia van onze loopbaan binnen het universum. Het morontialeven is een tussenfase tussen ons

 • materiële leven, het leven met een sterfelijke status
 • geestelijke leven, het leven met geeststatus

Wanneer wij het universum verlaten hebben wij de eerste fase van geeststatus bereikt.

Op de woningwerelden worden wij begeleid door de Leraren van de woningwerelden, cherubijnen en serafijnen die eerder dienst hebben gedaan op evolutionaire werelden.

Dia 11

Na ons overlijden zullen wij ontwaken op de 1e woningwereld. Ongeacht onze gevorderde status, of wij nu direct drie dagen na overlijden ontwaken of hebben geslapen tot het einde van een dispensatieperiode. Het eerste ontwaken gebeurt altijd op woningwereld nr. 1. Hiertoe is een Tempel van Nieuw Leven, of opstandingsgebouw ingericht. Hier krijgen wij een nieuwe gestalte, conform de lezing van Henk Mylanus vorig jaar.

Volgens het boek is dit ontwaken een bijzonder vreugdevolle ervaring, die wij ons tot in de eeuwigheid zullen herinneren. Bij dit ontwaken zijn wij op precies hetzelfde — geestelijke — niveau als waarop wij waren toen wij overleden. De enige verandering is dat wij ons ervan bewust zijn dat we de dood hebben overleefd. Wij worden wakker in de ontwaakvertrekken van het opstandingsgebouw en gaan vandaaruit naar de sector van de Melchizedeks, waar we een vast woonplaats krijgen toegewezen

Nu begint een speciale periode van tien dagen. Deze bestaat uit:

 • Omgeving verkennen;
 • Programma voor de naaste toekomst bestuderen;
 • Registers raadplegen;
 • Bezoeken brengen aan bekenden die ons zijn voorgegaan;

Na die tien dagen gaan we aan de slag.

Het programma dat wij gaan volgen

Dia 12

Afhankelijk van individuele ontwikkeling, zullen sommigen na tien dagen weer in slaap worden gebracht om naar de volgende woningwereld te gaan. Dit kan zich vervolgens herhalen tot zij aankomen op de ww die past bij hun ontwikkeling. Het programma is individueel en blijft dat gedurende het verblijf op de woningwerelden. Vanaf Jerusem zullen we klassikaal verder gaan.

Woningwereld 1 is eigenlijk geheel gericht op het herstel van onvolkomenheden. Het gaat over afleren en herstellen. We hebben:

 • Uiteenlopende gebreken in ons karakter zoals:
  • Aarzeling en uitstel
  • Ontwijkend gedrag
  • Onoprechtheid
  • Het willen vermijden van problemen
  • Onbillijkheid
  • gemakzucht
 • Onvolkomenheden in onze ervaring als sterveling (bijv. ouderschap)
 • De activiteiten zijn gericht op het herstel en genezen van een veelvoud aan erfenissen van ons leven in de evolutionaire wereld
 • Ook biologische gebreken worden hersteld

Maar het gaat ook in op de ontwikkeling van persoonlijkheidsfactoren van bewustzijn en geest. Voor resterende herstelactiviteiten zijn plannen gemaakt die op vervolgwerelden worden uitgevoerd.

We krijgen gezelschap van morontia-metgezellen, die ons helpen als tolken, excursiebegeleider, maar ook bij vrije tijdsbestedingen.

Woningwerelden 2 t/m 4

Dia 13

Op Woningwereld 2 gaan we steeds meer een bijdrage leveren aan de gemeenschap van deze wereld, we participeren in werkgroepen en sociale organisaties. We zijn in de gelegenheid nieuwe vormen van sociale ordening en nieuwe regels van bestuur op te stellen. We wonen en werken daar als sterveling met optie tot fuseren met de Richter, samen met stervelingen die met de Geest kunnen fuseren.

Overigens, onze overgang naar een volgende woningwereld vereist telkens dat wij in slaap worden gebracht voor het transport door een serafijn. Na het transport krijgen we elke keer weer een nieuwe gestalte aangemeten. Het grote verschil met ons overlijden en het transport naar de 1e woningwereld is dat de Richter ons niet meer verlaat. Dit betekent dat ons geheugen in tact blijft. En na elke overgang, na elke vooruitgang, zullen we minder materieel, meer intellectueel en iets meer geestelijker zijn. Specifiek voor deze Woningwereld 1 is de aanvang het eigen maken van de Morontia Mota en het genezen van alle soorten van mentale disharmonie.

Deze opleiding loopt natuurlijk door alle woningwerelden heen. Op Woningwereld 3 maken we grote persoonlijke en sociale vorderingen. De grote omslag op deze woningwereld is dat het onderwijs vanaf hier positief wordt. Hiervoor was het nog negatief in die zin dat het ging om aanvullingen, herstel en afleren, maar vanaf nu wordt het dus positief. Dieper begrip van logica en filosofie, inzicht in metafysica (kosmische betekenissen en onderlinge relaties in het universum), Morontia mota en menselijke filosofie

Dan verder op Woningwereld 4. We zullen steeds beter in staat zijn onze plaats te vinden binnen groepswerkzaamheden en klassikale functies. We kunnen het morontialeven steeds beter waarderen, we leren de verplichtingen en vreugden die bij het morontialeven horen. Voor Woningwereld 4 hebben wij de universumtaal geleerd en vanaf nu leren we ook de taal van Uversa: tot aan Havona zullen we tweetalig zijn. Vanaf hier mogen we de overgangswereld van de Zonen van God bezoeken en kunnen hen dan ook benaderen.

Woningwerelden 5 t/m 7

Dia 14

Woningwereld 5 is een grote stap. Vanaf hier versnelt onze ontwikkeling. Hier wordt gesproken van de ware geboorte van het kosmisch bewustzijn, ons denken raakt ingesteld op het universum en er ontluikt morontiakarakter (onbaatzuchtig dienstbetoon en godsverering) Het niveau van deze woningwereld komt overeen met het niveau dat evolutionaire werelden kunnen bereiken als deze het niveau van licht en leven bereiken. We kunnen persoonlijk kennismaken met Zonen van God. We krijgen alvast informatie over de studiewerelden van de constellatie.

En zo gaan we stap voor stap verder. Wij worden ook steeds minder materieel en vaak op Woningwereld 6 vindt dan fusie met de Richter plaats, waarna we een nieuwe naam krijgen. Hierop volgt een periode van 40 dagen waarin we zijn vrijgesteld van routinezaken en wij kunnen gaan nadenken / reflecteren over onze vervolgroute. Binnen een bepaalde marge kunnen wij onze weg kiezen.

Woningwereld 7 is de kroon op ons werk en bereiden wij ons voor op het burgerschap van Jerusem. Hier worden ook de klassen gevormd, waarin wij ons leerprogramma zullen volgen en deze klassen blijven tot aan Havona gehandhaafd. Je kunt als individu ook, binnen zekere grenzen, besluiten te wachten op een bekende die vertraagd is. De gestalte die we op Woningwereld 7 hebben gekregen zal ook nog lange tijd dezelfde blijven. We kunnen hiermee verder tot aan het einde van onze reis door het universum.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020