stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Uitnodiging Jaarlijkse bijeenkomst 2014

Van harte welkom …

Hierbij wil het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig u van harte uitnodigen voor de landelijke bijeenkomst voor lezers van het Urantia Boek. Deze bijzondere dag van ontmoeting vindt voor de 8e maal plaats en zal op donderdag 21 augustus in Groot kievitsdal te Baarn worden gehouden, en niet zoals eerder genoemd in de Parklaankerk te Driebergen/Rijssenburg.

Als thema voor deze dag is gekozen: “De Ziel”. Een drietal sprekers zal dit thema met een korte inleiding vanuit verschillende gezichtspunten toelichten, waarna er voldoende tijd zal zijn voor het stellen van, en beantwoorden van vragen en persoonlijke ontmoeting. Henk Mylanus (trustee van de Urantia Foundation) zal deze dag ook aanwezig zijn en de eerste lezing verzorgen.

Het is een verheugende ontwikkeling dat zich het afgelopen jaar veel nieuwe lezers hebben aangemeld voor het ontvangen van de Nieuwsbrieven én dat er een groeiende vraag is van lezers die zich willen aansluiten bij studiegroepjes. Voor de trouwe bezoekers van deze jaarlijks terugkerende ontmoetingsdag betekent deze dag vaak een hernieuwde kennismaking. Ook voor ‘nieuwe lezers’ kan deze dag een prima gelegenheid zijn om in contact te komen met lezers van het Urantia Boek.

De belangstelling voor deze Urantiadag is aanzienlijk groter dan de afgelopen jaren. Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. Een zeer verheugende ontwikkeling! Dit heeft ons doen besluiten tot het kiezen voor een andere locatie welke voldoet aan onze wensen en de faciliteiten biedt om een groter aantal bezoekers te kunnen ontvangen.

Deze locatie is:
    Groot Kievitsdal
    Hilversumsestraatweg 19
    3744 KB Baarn
    Website: www.grootkievitsdal.nl

Groot Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de bossen van Landgoed Pijnenburg aan de weg tussen Baarn en Hilversum, is wijd en zijd bekend als ëën van de mooiste locaties in het hart van het Gooi. De locatie beschikt over een groot parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren. Via het openbaar vervoer is Groot Kievitsdal gemakkelijk bereikbaar. Vanaf het NS station in Hilversum kunt u Groot Kievitsdal bereiken via de rechtstreekste buslijnen 59 of 70. Er is een bushalte vlakbij Groot Kievitsdal. Via de openbaarvervoer-informatielijn 9292 kunt u nadere informatie inwinnen.

Deelname en kosten

Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 45,00 en hoopt met dit bedrag zoveel mogelijk lezers in de gelegenheid te stellen deze dag te kunnen bezoeken. Consumpties en lunch zijn hierbij inbegrepen. Een vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Voor degenen waarvoor het deelnamebedrag een beletsel is, gelieve contact met ons op te nemen via info@urantia.nl. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Deelname uitsluitend via overboeking op rekeningnummer: NL82 TRIO 078·14·78·189 t.n.v: Stichting Urantia Nederlandstalig (Triodos bank) o.v.v. 21 augustus 2014. U kunt zich alvast opgeven via: info@urantia.nl of telefonisch: 06-25468368. Na ontvangst van de betaling sturen wij u per email een bevestiging van de inschrijving.

We hopen dat óók deze dag voor u weer een gelegenheid mag zijn voor persoonlijke ontmoeting met andere lezers en dat de inhoud van het dagprogramma u mag aanspreken en inspireren.

Het programma

Het programma, onder voorbehoud van wijzigingen, is deze:

10.00 — 10.30 Ontvangst met koffie
Onder het genot van koffie en thee is er gelegenheid om (hernieuwd) kennis te maken met belangstellenden en lezers van het Urantia Boek.
10.30 — 10.50 Opening door Jaap Terra, voorzitter
Een woord van welkom door de voorzitter en informatie betreffende de gang van zaken binnen de Stichting Urantia Nederlandstalig.
10.50 — 11.20 Lezing: “De Ziel: Oorsprong , evolutie en bestemming” door Henk Mylanus
De meeste thema verhandelingen over de ziel starten met de intrede van de Gedachten Richter in de “mind” van het kind, zijnde het begin van het ontstaan van de ziel. Ik wil echter éérst de voorbereidende acties (vóór de intrede van de Gedachten Richter) op een rijtje zetten zoals: de gift van de “persoonlijkheid”, de invloed van de Moeder Geest de inwerking van de Assistent Bewustzijnsgeesten. Vervolgens de komst van de Gedachten Richter, de Invloed van de Geest van de Waarheid, de zeven cirkelgangen, de beschermengel, de overgang naar het Morontia bestaan, de fusie met de Gedachten Richter. Zijdelings wordt even genoemd de bijdrage tot de groei van de Allerhoogste.
11.20 — 11.50 Lezing: “De ziel vanuit menselijk perspectief” door Johan Vandewalle
Aandacht wordt besteed:
  • aan ‘wat voorafgaat’ - het verschijnsel ‘menselijke mind’, omdat de ziel wortel schiet in de vergeestelijkte aarde van de mind van de mens;
  • aan ‘wat wordt’ - het veschijnsel ‘wijsheid’, omdat de mens door die scheppingstechniek te gebruiken bijdraagt tot actualisatie en groei van de ziel;
  • aan ‘wat voelt’ - het veschijnsel ‘beleven van geestwaarde’, omdat de mens die spirituele werkelijkheid ervaart in zijn ziel en ervan bewust wordt in zijn mind;
  • aan ‘wat zich openbaart’ - het veschijnsel ‘vruchten van de geest’, omdat zij het bewijs zijn voor de mens van de levende werkelijkheid van de ziel.
11.50 — 12.15 Koffiepauze
12.15 — 12.45 Lezing: “De Alziel van de schepping” door Marcel Peereboom
In deze lezing wil ik met een soort van fish-eye lens het kosmische perspectief van de ziel bekijken vanuit de oneindigheid naar het eindige. Ik wil pogen “De Alziel van de schepping” (verhandeling 117:5) handen en voeten te geven.
12.45 — 14.15 Lunch en ontmoetingen
14.15 — 15.00 Gespreksrondes in kleine groepen
15.00 — 15.45 Gespreksrondes in kleine groepen
15.45 — 16.00 Koffiepauze
16.00 — 16.45 Gespreksrondes in kleine groepen
16.45 — 17.30 Afsluiting Urantiadag

Samenvattend

Datum: Donderdag 21 augustus 2014
Thema: “De Ziel”
Locatie: www.grootkievitsdal.nl, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB te Baarn
Tijdsduur: van 10.00 uur tot ± 17.30 uur
Kosten deelname: € 45,-- over te maken op NL82 TRIO 078·14·78·189 t.n.v: Stichting Urantia Nederlandstalig (Triodos bank) o.v.v. 21 augustus 2014

 

Tot ziens op 21 augustus.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020