stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Familie: het thema op 21 augustus 2010

Ook dit jaar organiseert de St. Urantia Nederlandstalig, nu voor de vierde keer, de landelijke bijeenkomst voor lezers van het Urantia Boek op 21 augustus. Verschillende lezers hebben aangegeven dat zij bij voorkeur zien dat de dag een inhoudelijk thema heeft en dat er zowel centraal als in kleinere groepen ruimte wordt gemaakt voor discussie of dialoog. Bovendien wordt tijd om elkaar te ontmoeten en ruimte voor een muzikaal intermezzo op prijs gesteld.

EngelMet deze gegevens zijn wij verder gaan nadenken en hebben uiteindelijk gekozen voor het thema ‘Familie’, familie in de breedste zin van het woord. In onze maatschappij is familie een belangrijke leidraad in het dagelijks leven. Maar wat is familie precies, waar ligt de grens of kun je zelf bepalen waar je de grens wilt leggen. Is familie beperkt tot een bloedband of voelt iemand zich juist veel meer verbonden met gelijkgestemde mensen, met een gelijke bezigheid, met collega´s, met vrienden, clubgenoten, mensen met een gelijke politieke visie? Of behoren alle mensen op deze aarde tot onze familie. Waar voelt iemand zich thuis? Hoe kijken mensen daar tegenaan, hoe ervaren lezers van het Urantia Boek hun familie in theorie, maar ook in het dagelijks leven.

Het thema is dus ‘Familie’ geworden. Wij benaderen verschillende lezers om vanuit hun dagelijkse ervaringen een relatie te leggen met dit thema in het Urantia Boek en dat te delen met de deelnemers van de bijeenkomst op 21 augustus.

Het muzikale intermezzo wordt een bijzonder klankconcert: Jan Jacob Henneman zal graag een concert verzorgen met klankschalen.

De locatie is zoals ook al eerder aangekondigd weer het congrescentrum Samaya in Werkhoven, centraal in het land gelegen:
   Hollendewagenweg 20
   3985 SG Werkhoven
   0343 − 552332
   www.samaya.nl

De kwaliteit die dit centrum biedt en met name de heerlijke lunch, maakt dat wij hier weer voor kiezen. Ook nu lukt het weer om de kosten beperkt te houden en kunnen wij de dag aanbieden voor € 50,- per persoon, over te maken naar rekening nr 78.14.78.189 tnv St. Urantia Nederlandstalig in Leiden.

Indien de kosten voor iemand lastig zijn op te brengen dan kunt u daar contact over opnemen met de penningmeester Frank van Rooij: 06 21 11 60 52.

Het programma

St. Urantia Nederlandstalig
Landelijke bijeenkomst
zaterdag 21 augustus 2010
Thema: Familie

09.45 – 10.30Ontvangst met koffie
10.30 – 10.45Opening door Karen Huigsloot, voorzitter
10.45 – 11.05 Inleiding door Henry Mensink. Het citaat van Jezus in Urantia Boek: (154:6:5) – wie is, per slot van rekening, mijn moeder en wie zijn mijn broeders? is het uitgangspunt voor zijn benadering van het thema Familie.
11.05 – 11.25 Inleiding door Frank van Rooij, De verhandeling 54, par.6 (p.619) gaat over de triomf der liefde. Onderwerp (interpretatie): we moeten meer vertrouwen hebben in de menselijke familie, want zelfs gemaakte fouten hebben uiteindelijk meer positieve dan negatieve repercussies.
11.25 – 11.55koffiepauze
11.55 – 12.15 Inleiding door Karen Huigsloot, benadert het thema aan de hand van de sterk veranderende samenstellingen van gezinnen in deze tijd en gebruikt voornamelijk verhandeling 84 over huwelijk en gezinsleven.
12.15 – 12.30 Inleiding door Samantha Nior, bestuurslid over de mogelijkheden van lidmaatschap UAI
12.30 – 14.00Lunch en ontmoetingen
14.00 – 14.30Klankconcert door Jan Jacob Henneman
14.30 – 16.00Dialoog in kleine groepen naar voorkeur
16.00 – 16.30Afsluiting door Frank van Rooij, penningmeester gevolgd door een drankje

Samenvattend

Bijeenkomst: 21 augustus 2010
Thema: Familie
Locatie: Samaya conferentiecentrum in Werkhoven
Tijdsduur: 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 50,--

U kunt zich opgeven via info@urantia.nl of 071- 5318521

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020